Peuple - ethnie Ngala

Pays : Congo-Kinshasa - Région ou ville : Borno States

Copyright Google Maps